Mateja Jordovič Potočnik

Pravilnik o zasebnosti

Kdo smo

Naš naslov spletišča je: senzualna.si

Obdelava na podlagi privolitve

Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene obveščanja o pričetku vadbe, o terminih, ki so na voljo, delavnicah, programih, dogodkih,…

Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte.
Za ta namen upravljalec spletnega mesta senzualna.si od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek ter elektronski naslov.

Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da o tem obvesti upravljalca preko elektronske pošte info@senzualna.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Pravica do zasebnosti

Senzualna.si se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani www.senzualna.si, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje obvestil in/ali ostale potrebne komunikacije.